Produktområden



I vår skapar vi ytterligare förutsättningar att bredda vårt lagersortiment av stolpar genom vår nya logistikenhet där vi då ökar bredd och djup av stolplagret. Tillsammans med våra tillverkande leverantörer skapar vi en effektiv värdekedja från produktion, mellanlagring, transport och lossning.

sample image

Stolpar och Fundament


Utöver kabel erbjuder vi ett komplett system via kabelrör/-skydd, kabelskarvar och pressystem.

sample image

Kabel och kabeltillbehör


Armaturer finns i en mängd fabrikat och utföranden. Infragross har tillsammans med väl etablerade aktörer valt ut ett sortiment som gör det enklare att hitta en armatur som matchar din anläggning. Via detta urval skapar vi en hög tillgänglighet från vår logistikenhet.

sample image

Armaturer


Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på den svenska marknaden av ljuskällor. Via två av samarbetspartners GE Lighting och Philips har vi ett brett sortiment av ljuskällor att erbjuda.

sample image

Ljuskällor


Även för säkringsmateriel, stolpinsatser och skåp har vi skapat ett sortiment. Här är Ensto det fabrikat som visar bredd men även speglar våra förväntningar på snabbhet och flexibiltet.

sample image

Skåp, säkringsmateriel


Vi erbjuder en rad logistikåtaganden utöver lagerläggning och transporter. Gäller exempelvis kvalitetssäkring via test innan leverans, förmonteringar, mellanlagring och olika packningsätt samt märkning.

sample image

Tjänster